Nổi gai ốc nghe sếp biến thái hỏi Thư (Về Nhà Đi Con):

Nổi gai ốc nghe sếp biến thái hỏi Thư (Về Nhà Đi Con): "Từng ấy tiền thì đền bao nhiêu lần?"

Trong tập 9 phim Về Nhà Đi Con, Anh Thư đã không thoát khỏi vòng tay lão sếp dê xồm ở văn phòng. Cái kết đắng dành cho cô, mà theo lão sếp nói một cách văn vẻ đó là dám nghịch dao thì sẽ đứt tay.