Chia sẻ
Nhúng
Copy link

Tiêm kích F-15I Ra'am của Israel trong cuộc tập trận Red Flag cùng với Không lực Hoa Kỳ

Tiêm kích F-15I Ra'am của Israel trong cuộc tập trận Red Flag cùng với Không lực Hoa Kỳ

VIDEO CHUYÊN MỤC