Chia sẻ
Nhúng
Copy link

Chiều 12/2 một nhóm thanh niên đã xông vào quán này đập phá bàn ghế rồi bỏ đi. Nguồn: Han Tran

VIDEO CHUYÊN MỤC