Chuyên trang Giải trí Khoa học Công nghệ - Helino

Chia sẻ
Nhúng
Copy link

Suga chia sẻ về tai nạn khi anh đi giao hàng trong phim tài liệu "Burn The Stage" của BTS

Suga từng bị tai nạn xe hơi, không đủ tiền trả học phí (BTS - Burn the Stage)

VIDEO CHUYÊN MỤC