Chuyên trang Giải trí Khoa học Công nghệ - Helino

Chia sẻ
Nhúng
Copy link

Phần công bố kết quả tại "WIN: Who is next?"

iKON khi ấy là Team B đã thua cuộc mang theo sự hoang mang và tuyệt vọng về con đường tương lai của mình.

VIDEO CHUYÊN MỤC