Chuyên trang Giải trí Khoa học Công nghệ - Helino

Chia sẻ
Nhúng
Copy link

Dùng drone để săn lốc xoáy, anh chàng phóng viên quay lại được thước phim để đời

Dùng drone săn bão ở Oklahoma.

VIDEO CHUYÊN MỤC