Chuyên trang Giải trí Khoa học Công nghệ - Helino

Chia sẻ
Nhúng
Copy link

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ: "Qua có thể gọi mưa, gọi gió, gọi sét đủ hết"

Ông chủ Tập đoàn Trung Nguyên khẳng định mình có năng lực siêu nhiên “hô mưa, gọi gió, gọi sét” và không có cảnh giới nào ông không trải qua.

VIDEO CHUYÊN MỤC