Chuyên trang Giải trí Khoa học Công nghệ - Helino

Chia sẻ
Nhúng
Copy link

Dân số Việt Nam đã tăng lên 96 triệu người, đông dân thứ 15 trên thế giới

Được biết, dân số Việt Nam đã chính thức vượt mốc 96 triệu người.

VIDEO CHUYÊN MỤC