Chuyên trang Giải trí Khoa học Công nghệ - Helino

Chia sẻ
Nhúng
Copy link

Nam Em: "Xưa ra sản phẩm em phải nghĩ chiêu trò, còn giờ em không vậy nữa"

N"gày xưa em áp lực mỗi lần ra sản phẩm lắm, giờ thì khác rồi", Nam Em chia sẻ.

VIDEO CHUYÊN MỤC