Chuyên trang Giải trí Khoa học Công nghệ - Helino

Chia sẻ
Nhúng
Copy link

Hirai Kazuo chơi saxophone

CEO của Sony chơi nhạc trong buổi phá dỡ tòa nhà Sony ở Ginza, Tokyo.

VIDEO CHUYÊN MỤC