Chuyên trang Giải trí Khoa học Công nghệ - Helino

Chia sẻ
Nhúng
Copy link

Bao giờ về nước? Học xong chưa? Những câu hỏi đầy ám ảnh mà không du học sinh nào muốn nghe!

Một năm học mới lại bắt đầu. Đối với một bộ phận du học sinh, đây nhiều khi lại không phải là một khởi đầu mới. Đó là điều báo hiệu một học kỳ nữa lại đang đến mà mình vẫn chưa học xong.

VIDEO CHUYÊN MỤC