Chuyên trang Giải trí Khoa học Công nghệ - Helino

Chia sẻ
Nhúng
Copy link

Vay 200 triệu trả suốt 23 năm, câu chuyện cho vay niềm tin của ông "vua cafe Việt Nam"

"Khi bạn nợ tiền ai đó, người ta không đòi không phải vì quên, mà họ im lặng để chờ xem sự tử tế của bạn có thật như những gì bạn đã hứa hẹn!", đó là quan niệm về vay trả, tiền bạc của ông chủ Trung Nguyên.

VIDEO CHUYÊN MỤC