Chuyên trang Giải trí Khoa học Công nghệ - Helino

Chia sẻ
Nhúng
Copy link

Phiến quân NLF tung lên mạng xã hội đoạn video ghi lại cuộc tấn công vào vị trí của SAA ngày 1/12.

NA

VIDEO CHUYÊN MỤC